Common Seas.
Υγιείς Θάλασσες για Όλους.

Χρειαζόμαστε τον Ωκεανό. Αγαπάμε τη θάλασσα. Αλλά επειδή έχουν πρόβλημα, έχουμε κι εμείς. Ο Common Seas υπάρχει για να βρίσκει, να δοκιμάζει και να διευκολύνει λύσεις για την παγκόσμια κρίση της πλαστικής ρύπανσης. Με τη συνεργασία, μπορούμε να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε το σπουδαιότερο σύστημα υποστήριξης της ζωής πάνω στη Γη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το έργο μας αντιμετωπίζει τα πλαστικά απορρίμματα στην πηγή τους, προσφέρει νέους τρόπους για τη διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών και σταματά τη διαρροή τους στα ποτάμια, τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας.

Mission

To quickly and significantly reduce the amount of plastic produced and stop it entering our ocean

Mission To quickly andsignificantly reducethe amount ofplastic producedand stop it enteringour ocean DrivingGovernmentPolicy DrivingGovernmentPolicy ShiftingCulturalNorms ShiftingCulturalNorms Investing inthe circulareconomy Investing inthe circulareconomy

Our Approach

  1. We need government policy that propels a change in how we make, use and dispose of the plastic that ends up in our ocean

    Shifting Cultural Norms

  2. We need a cultural shift that generates support for plastic alternatives, bolsters new markets and accelerates the adoption of a plastic waste-free economy.

    Investing in the circular economy

  3. We need self-sustaining circular solutions that remove problem plastics from our economy and prevent plastic from becoming waste.

    Driving Government Policy

Our Programmes

Plastic Drawdown

Αυτή η νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης βοηθά τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν τις ροές των πλαστικών απορριμμάτων και να βελτιστοποιήσουν τις πολιτικές για την αποτελεσματική μείωση της ροής της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.

View Programme

Clean Blue Alliance

Όραμά μας είναι η οικοδόμηση ενός παγκόσμιου δικτύου νησιών χωρίς πλαστικά απορρίμματα. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις, συμβούλια, επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς αλλαγής για να εντοπίσουμε και να επιταχύνουμε λύσεις.

View Programme

Ocean Plastics Academy

Θέλουμε να εμπνεύσουμε τους εκπαιδευτικούς να εξοπλίσουν τη νέα γενιά με τη γνώση, δεξιότητες και αξίες που χρειάζονται για να λύσουν το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά και να βοηθήσουμε τα σχολεία να εξαλείψουν τα πλαστικά απορρίμματα.

View Programme

Healthy Me. Healthy Sea.

Τα πλαστικά αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής όλων μας, αλλά πώς επηρεάζει αυτό την υγεία μας; Ερευνούμε τον αντίκτυπο που έχει για την υγεία μας το να τρώμε, να πίνουμε και να αναπνέουμε πλαστικά.

View Programme


Why plastic?

Plastic kills and harms many millions of sea creatures. But it’s not just marine life: humans are more exposed to plastic than any other species, and there’s strong evidence this affects our health. A polluted ocean also harms our economy, our global food supply and our climate.

Despite this, if the petrochemical industry has its way we’ll be making twice as much plastic by 2040. If they can’t sell their oil and gas as energy, they’ll sell it as plastic.

Meanwhile, 11 of the world’s 20 most plastic-polluting countries lack a robust reduction strategy. And fulfilling every existing commitment on plastic will only reduce pollution by 8% in the next 20 years.

© Julia Neeson

We're hands on

Common Seas is an international team of scientists, researchers, policy experts, communicators and behaviour change professionals. Together, we test our ideas in the field, learn from our own and others’ mistakes and all share a deep love of the sea.

See more our work on Paros, Greece

We are catalysts

Our research and work on-the-ground harnesses the collective expertise of people, governments and businesses. Through a participatory co-design approach, we build capacity, infrastructure and momentum to catalyse change at a community, national and international level.

Read more

Plastic Free Workshop Soneva Fushi by Alicia Warner 19 2

We are collaborative

Plastic pollution is too big and too complex a problem to solve alone. Our work harnesses the collective experience of community, academic, government and business experts. Together, we solve problems and make things happen - in the community, across a country and around the world.

See our work in East Java

Our Story

Our mission and approach have been shaped by two forces. First, our founders’ lifelong professional and spiritual connection to the ocean. And second, over a decade of ground-breaking work safeguarding resilient and productive seas.

Learn more about our story

Οι Άνθρωποι

UK

Greece

Indonesia

Maldives

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Οι Σύμβουλοι

Work with us

We’re a smart, dynamic, pragmatic, professional and supportive team. Our small (but quickly growing) international crew brings together a wide range of skills and expertise, an adventurous spirit and a hands-on-can-do attitude.

We’re proud to be part of an incredible network of thinkers and doers, and we’re always on the lookout for new ideas, connections and opportunities to better deliver our projects.

We love people who take the initiative and learn by doing. Who punch above their weight and make things happen. We hire for the long-term and will give you as much responsibility as you can handle.

All open job positions will appear but to be the first, sign up to our newsletter for updates.

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-next icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon reset icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon